IoT via Satelite

Internet of Things (IoT) er sitt eget univers med "smart" teknologi som nå påvirker nesten alle fasetter av samfunnet. Når Hvermansen tenker på IoT, er det ofte fjernavlesning av termostater, sikkerhetssystemer og biler som dukker opp.

Men IoT er mer, så mye mer. 

Dagens bedrifter og organisasjoner er avhengige av IoT for å muliggjøre millioner av intelligente dataoperasjoner, som hjelper dem med å spore, overvåke og administrere eiendeler; ivareta sikkerheten til sine arbeidere, og forbedre fjernoperasjoner. 

For mange mennesker vil det komme som en overraskelse at ved hjelp av IoT-teknologi kan kritiske elementer i økonomien vår, som den globale forsyningskjeden, administreres eksternt.

Fra overvåking i sanntid av lastebiler som frakter ferskvarer til sikkerheten ombord store handelsskip. Alt gjort mulig på grunn av en eller annen form for tilkobling. 

Men siden mobildekning bare når omtrent 15 prosent av planeten, er vi tvungne til å finne nye måter å utvide vår rekkevidde utover grensene for jordbundet infrastruktur.

Dette behovet har ført til at flere og flere selskaper ser mot satellittkommunikasjon for å skaffe seg dekningskontinuitet, noe som igjen har resultert i en ny IoT-kategori – satellitt IoT.

Swarm

Global dekning som kobler sammen steder som mobilnettverk ikke gjør. Pålitelig tilkobling som ikke kan slås ut av værhendelser eller menneskeskapte ulykker.

SpaceX eide swarm.space har en egen cubesat konstellasjon med 100 % global dekning og 2-veis dataoverføring. AES 256-kryptering for ekstra sikkerhet. Liten maskinvare med lav effekt og brukervennlighet.

Swarm lanserer i Norge Q3 2022 samtidig som Starlink lanseres.

Les mer

LoRaWan over Satelit

Min farm leverer LoRaWan gatewayer som kan ta imot melding fra flere standard LoRaWan sensorer i ett område og sender disse over Iridium eller geostasjonær satellitter til din applikasjon.

Om du har flere sensorer i ett område uten mobildekning eller har behov for dekning i hele verden er dette en kostnadseffektiv måte å bygge nettverk på.

Les mer

Lyst på en prat om IoT og satelitter?