1 av 4

IoT Plattform

Teamet bak den kodefrie IoT-plattformen Tingkart er kompromissløse i sin tilnærming til enkelhet. Systemet lar brukerne koble sine sensorer via WiFi, LTE-M, Helium og LoRaWAN-nettverk for datalagring, integrasjon og analyser. 

Ved hjelp av maskinlæring vil Tingkart finne ut i hvilket miljø hver enkelt sensor er plassert.

Legger du en temperatur - og fuktighetssensor i et kjøleskap, vil systemet overvåke og passe på maten din. Plasserer du den samme sensoren i kjelleren, vil Tingkart varsle når det er fare for utvikling av sopp og mugg.

Tingkart benyttes i dag innen bygg og industri for temperatur- og fuktighets overvåkning, GPS-sporing av sau og kyr i den norske fjellheimen, industriell kompostering og en rekke andre bruksområder.

Legg til ting

Tingkart er kompromissløst når det gjelder enkelhet i å sette opp og administrere dine IoT ting.

Skann en Tingkart QR kode, plasser i kart, gi navn og Tingkart finner ut av resten.

Les mer

Organisere ting i soner

Last opp et bilde og plasser tingene dine rett på bilde for enkelt å organisere og finne igjen tingene dine.

Les mer

Smart visning

Tingkart finner ut hvilke data en sensorer sender og

Er enheten en GPS så visualiserer Tingkart posisjon i kart eller om det er temperatur og fuktighet viser Tingkart en graf der verdier kan trendes over tid.

Les mer

Fremtidsrettet

Tingkart er fremtidsrettet og kan ta imot målinger over LTE, LoRaWan, Sigfox, Helium, WIFI og satellitt.

Tingkart bryr seg lite om hvordan sensorene velger å flytte sine målinger gjennom luften, bare at vi kan bruke den dataen til å skape verdi.

Les mer
 • Inneklima

  Tingkart finner ut om temperature og fuktighet sensorer er plasser i ett rom uten oppvarming og gir beskjed om det er fare for utvikling av mugg, rust, frost eller stress på objekter grunnet store variasjoner i temperatur og fuktighet.

  Les mer 
 • Kjøling

  Tingkart finner ut om en temperatur sensor er plasser i ett kjøleskap eller fryseboks og passer på maten og om enheten ikke har opparbeidet støv på koiler eller om forsegling er dårlig.

  Les mer 
 • GPS

  Tingkart finner ut at enheten er en GPS og git beskjed om det ikke har vært noen bevegelse eller om tingen har blitt flyttet eller om enheten går ut eller kommer inn i en sone.

  Les mer 

Importer data rett inn i notebooks

Tingkart lar deg importere dine sensordata rett inn i notebooks der du kan koble sammen med andre datakilder som f.eks vær sammen med andre sensordata og gjøre analyser eller trene maskinlæringsmodeller.

ML modeller kan lastes inn i Tingart der de kan kjøres mot nye data kontinuerlig.