Kompostering

Innsikt i hva som skjer i komposten under prosessene er avgjørende for  å sikre et sluttprodukt som er egnet til tenkt formål som plantejord, grohemmer mm..

Temperaturen i komposten bør ligge på 60-65°C for å oppnå god nedbrytning av avfallet. For høye (>70°C ) eller lave (<55°C) temperaturer i rankene bør unngås. Størst nedbrytingsaktivitet er påvist mellom 55 og 65°C (Epstein, 1997). Temperaturer over 70-80°C gir døde og inaktive mikroorganismer slik at matavfallet ikke brytes ned og man får tørrstabilisering av komposten i stedet (Buggeln and Rynk (2002). Sistnevnte vil gi lukt problemer i senere faser og ved høye temperaturer selvantenne.

Automatisering av temperaturmålinger vil være tidsbesparende og redusere de ansattes eksponering til potensielt helsefarlige patogener i matavfallet som kan forårsake alvorlig sykdom.

Det hjelper å forutsi når haugen må snus for å introdusere mer oksygen, når haugen er ferdig med den varme kokesyklusen, og om du effektivt har drept eventuelle patogener eller ugressfrø som kan være tilstede i råvarene. 

Overvåking er et viktig aspekt for å effektivisere og skape en stabil prosess og arbeidsflyt for å få et forutsigbart og konsistent resultat gjennom hver kokk, og forbedre den generelle effektiviteten i operasjonen.

Tingkart har et prøveprosjekt ved Simas interkommunalt miljø- og avfallsselskap for å overvåke deres industrielle komposterings ranker, tilbakemeldinger fra SIMAS har identifisert en rekke problemer med eksisterende løsninger for overvåkning av industriell kompostering som er en barriære for opptak av trådløs overvåkning av kompostering teknologi.

Kvalitet

Overvåking er et viktig aspekt for å effektivisere og skape en stabil prosess og arbeidsflyt for å få et forutsigbart og konsistent resultat gjennom hver kokk, og forbedre den generelle effektiviteten i operasjonen.

Les mer

Kompstering as a Service

Tingkart tilbyr komposteringovervåkning som en tjeneste. Dette reduserer den økonomiske risikoen for renovasjonsselskaper og fjerner en viktig barriere for opptak av trådløst kompost overvåkning. 

Les mer

Lavere kostnad

Kompost er et fiendtlig miljø for elektronikk med høye temperatur, fuktighet og surt miljø. 

Være bevisst på materialvalg på de utviklede prober men samtidig unngå eksotiske materialer som øker prisen.

Å basere sensorene på moderne og åpne kommunikasjonsstandarder for lavenergi langdistanse sensorikk (LoRaWan). Dette er teknologier som gir rekkevidde i kilometer og bruker lite energi på å sende. Med en billig LoRaWan gateway SIMAS kunne dekke hele sitt anlegg i Kaupanger og gi sensorene har en estimert batterilevetid på 7 år ved en sending hvert 15 minutt. 

Les mer

Åpne standarder

 Å basere sensorene på moderne og åpne kommunikasjonsstandarder for lavenergi langdistanse sensorikk (LoRaWan). Dette er teknologier som gir rekkevidde i kilometer og bruker lite energi på å sende. Med en billig LoRaWan gateway SIMAS kunne dekke hele sitt anlegg i Kaupanger og gi sensorene har en estimert batterilevetid på 7 år ved en sending hvert 15 minutt. 

Les mer

Ergonomi

Matavfall blir blandet med treflis og over tid komprimeres noe som gjør det tungt å dytte 2 meter lange prober ned i rankene. Enhetene mangler ofte håndtak, ikke mulig å slipe spissen på proben, lett å skade elektroniske komponenter og har dårlig synlighet. 

Probene må ikke være for lange (1.8m) og ha håndtak som gjør det mulig å enkelt å dytte ned i kompost. Probene skal males signal gul og

Les mer

Sikkerhet

Kompost kan antenne ved temperaturer så lave som 90 C.

Kontinuerlig overvåkning sikrer av tiltak kan iverksettes ved en rask temperaturstigning til farlige temperaturer.

Matvare kompost kan inneholde en rekke patogener som kan være farlig for de ansatte. Ved å automatisere temperaturavlesingen er det mulig å redusere de ansattes kontakt med avfallet.

Les mer
 • Historikk

  Få en oversikt over hvordan temperaturen har utviklet seg over tid, om den har blitt farlig varm og den har blitt utsatt for nok varme til å drepe patogener og frø i komposten.

 • Kompostalarmer

  Få beskjed om komposten din er for kald og inaktiv eller om den er for varm der den lager sur jord, produserer mer metan og kan representere en brannfare.

 • Plassering i kart

  Organiser kompost sensorene dine i kart og enkelt flytt de rundt i komposteringsanlegget.

  Det skal være superenkelt å legge til og administrere dine sensorer.

Lyst på en prat om sensorikk og kompostering?